Ochrona danych osobowych. 
Przy zakładaniu konta i/lub dokonywaniu zakupów Klient podaje dane osobowe. Są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień. Ponadto adres email klienta będącego zarejestrowanym użytkownikiem (tzn. posiadającego konto w sklepie) może być wykorzystany do wysyłania mu informacji (nowości, promocje, informacje o zawodach, informacje o przesyłce itp..) jeżeli Klient wyrazi wcześniej na to zgodę. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy w inny sposób zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, firmom lub instytucjom - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.02.101.926 j.t. wraz z późn. zm. ) - służą one wyłącznie komunikacji pomiędzy nami i realizacji transakcji. Numer telefonu klienta podawany jest wyłącznie kurierowi celem sprawnemu dostarczeniu przesyłki.